کلاس جبرانی خواص سیال روز دوشنبه 19/ 97/9 ساعت 12:30 تا 10 برگزار می‌گردد.

کلاس جبرانی خواص سیال روز  دوشنبه 19/ 97/9 ساعت 12:30 تا 10 برگزار می‌گردد.  شرکت همه دانشجویان درس، الزامی می‌باشد. تمرین‌ها تحویل خواهند شد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط