عدم تشکیل کلاس‌های ترمودینامیک دوشنبه 12/9/97

کلاس‌های ترمودینامیک و حل تمرین خواص سیال دوشنبه 12/9/97 تشکیل نخواهند شد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط