برگزاری کلاس فوق العاده عملیات واحد 1 روز یکشنبه98/2/29

کلاس فوق العاده عملیات واحد 1 روز یکشنبه98/2/29 ساعت 8:30 تا 13...

برگزاری کلاس فوق العاده ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/2/22 ساعت 9 تا 13

کلاس فوق العاده ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/2/22 ساعت 9 تا 13...

برگزاری کلاس جبرانی خواص سیالات مخزن روز سه شنبه 97/10/4 ساعت 8:30 تا 10

کلاس جبرانی خواص سیالات مخزن روز سه شنبه 97/10/4 ساعت 8:30 تا 10...

برگزاری کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/10/3 ساعت 10 تا 12:30

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/10/3 ساعت 10 تا 12:30...

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 10 تا 12:30

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 10 تا 12:30...

کلاس جبرانی خواص سیال روز دوشنبه 19/ 97/9 ساعت 12:30 تا 10 برگزار می‌گردد. مهم

کلاس جبرانی خواص سیال روز دوشنبه 19/ 97/9 ساعت 12:30 تا 10 برگزار...

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه 97/9/18 مهم

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه 97/9/18 ساعت 8:30 تا 13:30...

عدم تشکیل کلاس‌های ترمودینامیک دوشنبه 12/9/97 مهم

کلاس‌های ترمودینامیک و حل تمرین خواص سیال دوشنبه 12/9/97 تشکیل...

قابل توجه دانشجویان درس ترمودینامیک مهم

جلسه فوق العاده ترمودینامیک 2 روز یکشنبه 96/9/26 ساعت 9 تا 14...

قابل توجه دانشجویان محترم درس ترمودینامیک 2 کارشناسی مهم

جلسه فوق العاده درس ترمودینامیک 2 روز پنجشنبه 96/3/4 ساعت 8 تا 13...

صفحه 1 از 3 1 2 3 بعد »   برو به 

مطالب مرتبط