رزومه

◄ سوابق آموزشی:

 1. تدریس دروس تخصصی در مرکز آموزش کار و دانش، سازمان جهاد سازندگی خراسان، 1376.
 2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان از 1382 تا کنون:
 • مقطع کاردانی و کارشناسی:  موازنه انرژی و مواد، انتقال جرم، مکانیک سیالات، ترمودینامیک مهندسی شیمی1و2، عملیات واحد، زبان تخصصی مهندسی شیمی، ریاضیات مهندسی، انتقال حرارت، آزمایشگاه انتقال حرارت، خواص سیالات مخزن
 • مقطع کارشناسی ارشد:  تکنولوژی آنزیم‌ها، ترمودینامیک پیشرفته، پدیده‌های انتقال، سنتیک و طراحی راکتور پیشرفته
 • مقطع دکترا: ترمودینامیک پیشرفته، سنتیک و طراحی راکتور پیشرفته، زبان تخصصی پیشرفته، روش تحقیق

 

 

 سوابق اجرایی:

 1. مدیر تولید و  مسئول فنی کارخانه تولید و بسته بندی مواد غذایی صدف طلایی (1382 -1377)
 2. عضوهیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از 1382 تا کنون
 3. مدیر گروه مهندسی شیمی و نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان (1396-1394)
 4. مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تیر 1396 تا آبان 1397
 5. عضو شورای آموزشی واحد از 1395 تا 1396
 6. عضو شورای پژوهشی واحد از 1396 تا 1397
 7.  عضو شورای انتشارات واحد از 1396 تا 1397
 8. رابط عضویت واحد در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری
 9. عضو شورای تخصصی گروه مهندسی شیمی- صنایع غذایی و بیوتکنولوژی واحد
 10. عضو شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد

 

 

 تحقیقات و طرح‌های پژوهشی:

 1. "طراحی خط تولید کنسانتره سیب و مقایسه روش اولترافیلتراسیون با سایر روش‌های غشایی"، رساله کارشناسی، 1375.
 2. "بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند خشک کردن فلفل قرمز و تعیین شرایط بهینه"، رساله کارشناسی ارشد،1382.
 3. " تولید و بررسی رفتار فیلم های  ضد میکروبی زیست تخریب پذیر زمینه نشاسته تقویت شده با نانوذرات TiO2 برای بسته بندی مواد غذایی"، رساله دکترا، 1391.
 4. مجری طرح پژوهشی "بررسی اثر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر سرعت تخریب‌پذیری فیلم‌های بسته‌بندی با زمینه نشاسته در حضور باسیلوس‌سوبتیلیس و آسپرژیلوس‌نایجر"، 1392.
 5. مجری طرح پژوهشی " تولید نانوذرات هماتیت به روش آسیاکاری مرطوب و کاربرد آن در حذف کروم (VI) از پساب کارگاه آبکاری "، 1393.
 6. همکار طرح پژوهشی " حذف میزان کروم و کاهش COD پساب پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس با استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی و نانوذرات اکسید آهن و مقایسه آن‌ها با یکدیگر"، 1394.
 7. همکار طرح پژوهشی " حذف آنتی بیوتیک‌ها از آب آلوده با استفاده از غشاء نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون آبدوست"، 1396.
 8. مجری طرح پژوهشی " حذف نیترات و فرمالدئید از محلول آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم"، 1396.

 

 زمینه‌های مورد علاقه پژوهشی:

 1. تولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت‌ها
 2. تولید و مشخصه یابی فیلم‌های بیوپلیمری ضدمیکروبی
 3. کاربرد نانوفناوری در تصفیه پساب‌های صنعتی
 4. جداسازی آلاینده‌ها با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوذرات
 5. بهینه سازی سیستم‌های غشایی در تصفیه پساب

 

 مقالات:

 کنفرانس ها:

 1. Zahra Hejri, Ali Akbar Seifkordi, Ali Ahmadpour, Seyed Mojtab Zebarjad ,”A Study on the Role of Nano-TiO2 on the Properties of Starch/ Polyvinyl alcohol Blend Film”, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iran.
 2. زهرا هجری، "تجزیه بیولوژیکی رنگهای آزو در پسابهای صنعتی توسط قارچها"، همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی تهران، دی 1389.
 3. زهرا هجری ، نادیا صاحب جمعی، "بررسی تولید بیو گاز از پسابها و فضولات" ، همایش ملی بیو انرژی تهران، مهر 1389.
 4. زهرا هجری، مسعود بخشی، "ذخیره سازی گاز طبیعی به روش جذب سطحی ANG "، همایش منطقه ای مهندسی شیمی با محوریت نفت، گاز و پتروشیمی، قوچان، خرداد 1389.
 5. زهرا هجری، یونس نیک پرست ، مهری هجری، " بررسی جرم گرفتگی درمبدلهای حرارتی HVAC"،  نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران، قوچان، شهریور 1391.
 6. زهرا هجری،  مهری هجری، " بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند خشک کردن فلفل قرمز و تعیین شرایط بهینه"، نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران – قوچان، شهریور 1391.
 7. زهرا هجری، علی حسنی، " بررسی عملکرد چیلرهای جذبی خورشیدی"،  نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران – قوچان، شهریور 1391.
 8. زهرا هجری ، محسن معاونی ، حسام الدین دبیرمنش، " فناوری نانو در افزایش سرعت تشکیل هیدرات گازی و حجم ذخیره سازی گاز طبیعی"،  نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران – قوچان، شهریور 1391.
 9. اسماعیل کوهستانیان، زهرا هجری، " جداسازی گازها به کمک فراینهای غشایی"، نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران، قوچان، شهریور 1391.
 10. صادق رمضانیان، زهرا هجری، محمد نقوی ، "کاربرد نانو ذرات آهن در حذف آلاینده ها"، نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران، قوچان، شهریور 1391.
 11. سمیرا منفرد، حسین علیزاده گلستانی، زهرا هجری،" حذف آهن به روش هوادهی "، نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران، قوچان، شهریور 1391.
 12. زهرا هجری، محمد تقی نوروزی، "بررسی اثر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر سرعت تخریب‌پذیری فیلم‌های بسته‌بندی با زمینه نشاسته در حضور باسیلوس‌سوبتیلیس و آسپرژیلوس‌نایجر"، دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، اردیبهشت1392.
 13. محمدعلی گیوه چی، زهرا هجری، سوسن خسرویار، " بررسی کاربرد آلژینات سدیم و کاراگینان به عنوان جایگزین چربی بر روی ویژگی‌های حسی ماست خامه ای"، همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی، بهمن1392.
 14. محمدعلی گیوه چی، زهرا هجری، سوسن خسرویار، " بررسی کاربرد آلژینات سدیم و کاراگینان به عنوان جایگزین چربی بر روی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ماست خامه ای"،  همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی، بهمن1392.
 15. محمدعلی گیوه چی، زهرا هجری، سوسن خسرویار، " تأثیر کاربرد آلژینات سدیم و کاراگینان به عنوان جایگزین چربی بر روی ویژگی‌های رئولوژیکی ماست خامه ای"،  همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی، بهمن1392.
 16. میلاد غلامی، سوسن خسرویار، زهرا هجری، " استفاده از فناوری بیوگاز در روستاها و جایگزینی آن به عنوان سوخت پاک"، چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)، تهران، آبان1392.
 17. میلاد غلامی، سوسن خسرویار، زهرا هجری، " بررسی تولید بیوگاز تجمعی توسط ضایعات زیتون به همراه فضولات گاوی در دو دمای مزوفیلیک و ترمو فیلیک"، چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیومس و بیوگاز)، تهران، آبان1392.
 18. میلاد غلامی، سوسن خسرویار، زهرا هجری، " بررسی میزان گاز متان تولیدی از تفاله زیتون به همراه فضولات گاوی"، چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیومس و بیوگاز)، تهران، آبان1392.
 19. میلاد غلامی، سوسن خسرویار، زهرا هجری، " بیوگاز در ایران ، کاربرد‌ها و چالشها"، چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیومس و بیوگاز)، تهران، آبان1392.
 20. زهرا هجری،  محسن پرهیزکار، علی اکبر تبریزیان، مرضیه رفیعی احسان آباد، سید علی حسینی،  "بررسی استفاده از نانو ذرات اکسید روی(ZnO) در تولید فیلم‌های ضد میکروبی بر پایه  پلی وینیل الکل"، سومین همایش ملی فن آوری‌های نوین شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت1393.
 21. زهرا هجری، مهری هجری، " بررسی اثر نانوذرات دی­اکسید­تیتانیوم بر مقاومت حرارتی فیلم نشاسته - پلی­وینیل الکل "، سومین همایش ملی فن آوری‌های نوین شیمی و مهندسی شیمی، قوچان، اردیبهشت 1393.
 22. سراج الدین سعبی، زهرا هجری، حمزه علی طهماسبی، امین بلوریان، "شبیه سازی واحد جداسازی حلال AW402 با استفاده از نرم افزار ASPEN HYSYS"، اولین همایش ملی تکنولوژی‌های نوین در شیمی و پتروشیمی، تهران، فروردین 1393.
 23. سراج الدین سعبی، زهرا هجری، حمزه علی طهماسبی، امین بلوریان، "شبیه سازی واحد جداسازی حلال AW405 با استفاده از تقطیر میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (خانگیران سرخس) " اولین همایش ملی تکنولوژی‌های نوین در شیمی و پتروشیمی، تهران، فروردین 1393.
 24. رسول قاسم زاده،  یونس نیک پرست، زهرا هجری،  اسماعیل کوهستانیان،" بررسی سینیتیکی و آزمایشگاهی کارایی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف کروم از پساب‌های صنعتی"، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 25. زهرا هجری، مهری هجری، " بررسی اثر ضد باکتریایی فیلم‌ نانوکامپوزیتی زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته/ پلی وینیل الکل- دی اکسید تیتانیوم "، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 26. زهرا هجری، محمدرضاعابدی، اسماعیل کوهستانیان، ایمان فرح بخش " بررسی تجربی اثر نانوساختار اکسید آهن هماتیت (α-Fe2O3) بر کاهش آلاینده­های کروم و آرسنیک از محلول­های آبی "، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 27. سید علی حسینی، زهرا هجری، فرشته حسینی" بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش بسته‌بندی زیست تخریب پذیر با پایه پلی وینیل الکل"، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 28. سید علی حسینی، زهرا هجری، فرشته حسینی"، بررسی اثر فیلم نانو کامپوزیتی پلی وینیل الکل/ اکسید روی(PVA/NANO ZnO) بر روی باکتریهای پاتوژن مواد غذایی"، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 29. سید یاور خاتمی، زهرا هجری"، بهینه سازی شرایط جذب سطحی سرب از محلول‌های آبی بر روی نانو ذرات کیتوزان"، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 30. زهرا هجری، مسعود حاتمیان"، کاربرد نانوذرات آنتی‌باکتریال در پوشش‌های بسته بندی زیست‌تخریب‌پذیر مواد  بسته بندی زیست‌تخریب‌پذیر مواد غذایی"، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 31. زهرا هجری، محسن پرهیزکار، سیدرضا محمودزاده آخرت، جعفرقلی جعفری"، کاربرد مشتقات کیتینی حاصل از پوست میگو برای جذب رادیوایزوتوپها از پسماندهای مایع هسته‌ای"، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، آبان 1393.
 32. سید علی حسینی، زهرا هجری، فرشته حسینی" بررسی تأثیر رطوبت بر پوشش بسته‌بندی زیست تخریب پذیر پلی وینیل الکل/ اکسید روی"، همایش ملی علوم و فنا‌وری‌های نوین در صنایع غذایی، تربت حیدریه، دی ماه 1393.
 33. سید علی حسینی، زهرا هجری، فرشته حسینی" بررسی اثر غلظت نرم‌کننده (گلیسرول) بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی وینیل الکل"، همایش ملی علوم و فنا‌وری‌های نوین در صنایع غذایی، تربت حیدریه، دی ماه 1393.
 34. مهدی یار تقدیسی علّی، زهرا هجری،" بررسی آزمایش طیف سنجی مادون قرمز فیلم نانوکامپوزیتی زیست تخریب پذیر پلی وینیل الکل(PVA )/ آلژینات سدیم/ مونت موریلونایت"، نخستین همایش ملی توسعه پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست، 30 و 31 اردیبهشت 1394 ، تهران.
 35. مهدی یار تقدیسی علّی، زهرا هجری،" تولید و مشخصه یابی فیلم نانوکامپوزیتی زیست تخریب پذیر پلی وینیل الکل (PVA )/ آلژینات سدیم/ مونت موریلونایت"، نخستین همایش ملی توسعه پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست، 30 و 31 اردیبهشت 1394 ، تهران.
 36. سید یاور خاتمی، زهرا هجری، " مطالعه جذب سرب از محلول‌های آبی توسط نانو جاذب کیتوزان با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)"، اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، خرداد 1394.
 37.  مریم زارعی، زهرا هجری، " تهیه و مشخصه یابی پوشش زیست تخریب پذیرضد میکروبی بر پایه آلوئه ورا/نانوکیتوزان برای بسته بندی نان"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 38.  مریم زارعی، زهرا هجری، " تهیه و مشخصه یابی پوشش زیست تخریب پذیرضد میکروبی بر پایه آلوئه ورا برای بسته بندی نان"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 39.  مریم زارعی، زهرا هجری، " تهیه و مشخصه یابی پوشش زیست تخریب پذیرضد میکروبی بر پایه کیتوزان برای بسته بندی نان"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 40.   فائزه خویشاوندی، زهرا هجری، " بررسی اثر افزودن پودر گردو بر ویژگی‌های شیمیایی، بافتی و حسی نان حجیم "، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 41.  فائزه خویشاوندی، زهرا هجری، " بررسی اثر افزودن آلوئه ورا و گردو به عنوان غنی کننده در تهیه نان رژیمی"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 42.  فائزه خویشاوندی، زهرا هجری، " بررسی استفاده از آلوئه ورا بعنوان غنی کننده بر روی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی نان حجیم"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 43. راحله رستمی، زهرا هجری، اکرم آریانفر، " مطالعه اثر افزودن پودر آلوئه ورا بر ویژگی‌های نان"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 44.  راحله رستمی، زهرا هجری، اکرم آریانفر، " مطالعه اثر افزودن آلوئه ورا و آنزیم آلفا آمیلاز بر ویژگی‌های نان"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 45. راحله رستمی، زهرا هجری، اکرم آریانفر، " مطالعه اثر افزودن آنزیم آلفا آمیلاز بر ویژگی‌های نان"، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 20 و 21 آبان 94، قوچان.
 46. زهرا هجری، ابوالفضل رمضانی گل، مهری هجری، "بهینه سازی شرایط حذف آمونیاک از محلول آبی توسط ریزجلبک اسپیرولینا"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 47. بهزاد حضرتی، زهرا هجری، "بررسی آلاینده‌های موجود در زباله‌های بیمارستانی"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 48.  سعید ساقی، زهرا هجری، "بررسی کاربرد نانوسنسورها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 49. زهرا هجری، علی داودی راد " بهینه سازی جذب سطحی آلاینده‌ی رنگی آزوی Reactive Red 120 از محلول آبی بر روی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 50.  محمد بابائی، زهرا هجری، "بررسی عملکرد سیلوهای چند بخشی در صنعت سیمان"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 51. محمد تقی بهرامیه، زهرا هجری، " کاربرد نانوتکنولوژی در کنترل خوردگی تجهیزات صنعت نفت"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 52. امیر علی نیا، زهرا هجری، " بررسی تصفیه پساب توسط بیوراکتور غشایی به منظور استفاده مجدد"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 53.  سعید باقری، زهرا هجری، " سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش کیتوزان و کاربرد آن در جذب سطحی فلزات سنگین از آب"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 54. علی ساجدی،  مسعود عزیزی، زهرا هجری، " بررسی افت فشار درخطوط انتقال نفت و گاز و راه‌های پیشگیری از آن"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 55. علی محمدی کلاته ،احمد صادقی، علی آراسته ، زهرا هجری،" آبکافت آنزیمی حاصل از ضایعات کشتار مرغ به روش سطح پاسخ و بهینه سازی آن"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 56.  زهرا هجری، میلاد اصفهانی، علی سهرابی، " مروری بر روش‌های صرفه جویی انرژی در برج‌های تقطیر"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 57. سید مصطفی زرقانی، زهرا هجری، " بررسی استفاده از طراحی آزمایشات (DOE) به روش سطح پاسخ در طراحی فرایندهای صنایع غذایی"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 58. عماد کیانفر، زهرا هجری، " بررسی نانوکاتالیست‌ها و کاربرد آنها در افزایش عدد اکتان بنزین"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 59. علیرضا خالصی، زهرا هجری، مجید شامیرزایی، محمد سیاح، سحرذکاییان، " مدل سازی گوارش بی هوازی زباله‌های ارگانیک برای تولید بیوگاز"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 60. ساره داودی راد، زهرا هجری، " کاربرد نانو ذرات مغناطیسی با پوشش کیتوزان در علم پزشکی"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 61. ساره داودی راد، زهرا هجری، " سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی کیتوزان به دو روش یک مرحله ای و دو مرحله ای و مقایسه خاصیت مغناطیسی آنها"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 62. مسعود عزیزی، علی ساجدی، زهرا هجری، " بررسی انواع پوشش‌ها و عایق‌ها در برابر خوردگی لوله‌های نفت و گاز"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 63. عرفان اسلامی، زهرا هجری، پوریا ایمانی، میلاد راکعی، محمد پورحیدر یسناگرد، " استفاده از نانوتکنولوژی در بهبود سیالات"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 64. احسان امیری بادخور، حسن حسین زاده مرزناکی، زهرا هجری، " تحلیل انرژی، اگزرژی و حساسیت سیکل ترکیبی دو فشاره"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 65. مرتضی بختیاری، احسان شیردل، زهرا هجری، " بررسی حذف سیستم کلاریفایر در واحد تصفیه آب پتروشیمی خراسان"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 66.  اسما حسن زاده، زهرا هجری، " بررسی نانوکامپوزیت‌ها و نقش آن در صنایع غذایی"، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (با رویکرد توسعه صنعت نانو)، 24 و 25 آذر94، قوچان.
 67. امید بیکتاش، زهرا هجری، "حذف آموکسی‌سیلین از محلول‌های آبی در بیوراکتور غشایی توسط جلبک قهوه‌ای سارگاسوم"، سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، مهرماه 95.
 68. امید بیکتاش، زهرا هجری، "حذف آموکسی سیلین از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای"، سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، مهرماه 95.
 69. داریوش رجایی قره چقه، زهرا هجری،  "بهینه سازی شرایط برای کاهش COD پساب کلینیک دندان پزشکی با استفاده از راکتور غشایی"، کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، بهمن 95.
 70. داریوش رجایی قره چقه، زهرا هجری،  "بررسی شرایط برای کاهش EC پساب کلینیک دندان پزشکی با استفاده از راکتور غشایی"، کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، بهمن 95.
 71. داریوش رجایی قره چقه، زهرا هجری،  " تصفیه پساب کلینیک دندان پزشکی برای کاهشTDS با استفاده از دستگاه راکتور غشایی "، اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی و فناوری نانو، اسفند 95.
 72. ملیحه علی اکبریان کاهانی، زهرا هجری، مسعود عزیزی ،  " جذب آمونیاک از محلول آبی بر روی بستر کربن فعال "، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، خرداد1396.
 73. زهرا هجری،  " حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذب طبیعی غلاف بادام زمینی "، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ، بهمن 96.
 74. زهرا هجری،  " بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، تراوش‌پذیری و تخریب‌پذیری فیلم‌های بسته‌بندی نانوکامپوزیتی نشاسته/پلی وینیل‌الکل/دی‌اکسیدتیتانیوم "، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ، بهمن 96.
 75. محمد رضوان فر، زهرا هجری، " بررسی کارایی پودر کربن فعال تولید شده ازضایعات مواد غذایی به عنوان جاذب طبیعی برای جداسازی آلاینده‌های رنگی از آب  "، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ، بهمن 96.
 76. محمد رضوان فر، زهرا هجری، " استفاده از کربن فعال تولید شده از غلاف بادام زمینی بعنوان جاذب طبیعی برای
  جداسازی رنگ کنگورد از آب "، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ، بهمن 96.
 77. امیر حسین راسخی، زهرا هجری،" اصلاح سطحی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به منظور افزایش میزان جذب نیترات از آب "، کنگره بین المللی علوم صنایع غذایی و کشاورزی ، 24 آگوست 2017.
 78. شرکت در کنفرانس علوم مهندسی و فناوری نانو، شیراز، 25 اسفند 1395.

 

◄ مجلات:

 1. Zahra Hejri, Ali Ahmadpour , Ali Akbar Seifkordi, Seyed Mojtaba Zebarjad, 2012, “Role of Nano-Sized TiO2 on Mechanical and Thermal Behavior of Starch/Poly (vinyl alcohol) Blend Films”,  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 8, No. 4, 215-226.
 2. Zahra Hejri, Ali Akbar Seifkordi, Ali Ahmadpour, Seyed Mojtab Zebarjad, Abdolmajid maskooki, 2013, “Biodegradable Starch/Poly (vinyl alcohol) Film Reinforced with TiO2 Nanoparticles" International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 20, No. 10,  1001-1011.
 3. Zahra Hejri, Esmaeil Koohestanian, Mohammad Reza Abedi, Iman FarahBakhsh, 2015 “ The Experimental Study of the Effect of Hematite Iron Oxide (α–Fe2O3) Nanostructure on Reducing Polluter's Chromium and Arsenic from Aqueous Solutions” , J. Appl. Environ. Biol. Sci., 2: 38-46.
 4. Seyed Yavar Khatami, Zahra Hejri, 2015 “Optimizing the Adsorption Conditions of Lead from Aqueous Solutions onto Chitosan Nano Particles”,  J. Appl. Environ. Biol. Sci., 2:  150-159.
 5. Rasool Ghasemzadeh, Yunes Nikparast, Zahra Hejri, Esmaeil Koohestanian, 2015 “Experimental and Kinetic Study of Zero-valent Iron Nanoparticles Performance for the Removal of Chromium from Oil Industry Wastewater”,  J. Appl. Environ. Biol. Sci., Vol. 5, No. 6.
 6. Esmaeil Koohestanian1, Mohammad Reza Abedi, Vahid Bidarian and Zahra Hejri, 2015,  “Synthesis of Hematite (α-Fe2O3) Nanoparticles by Wet Ball Milling and Studying its Morphological and Microstructural Properties”, Indian Journal Of Natural Sciences, Vol.5 , Issue 28.
 7. Akram Arianfar, Aghdas Sadeghi, Zahra Hejri, 2017, “Physical and chemical properties of High-Potency Sweeteners: A Review”, Chemistry Research Journal, Vol.2 , Issue 6.
 8. علی حسنی، میلاد دئفه جعفری، زهرا هجری، مریم امیدوار، " سنتز کربن فعال مغناطیسی جهت کاهش COD پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی و غشا "، مجله شیمی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 51، 89- 101.
 9. مریم زارعی، علی حسنی، زهرا هجری،" سنتز کربن فعال مغناطیسی جهت کاهش COD پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی و غشا "، دوره 11، شماره 38، تابستان 1398، صفحه  119-130.
 10. Zahra Hejri, Mehri Hejri, Maryam Omidvar, Sadjad Morshedi, 21 June 2019, “Synthesis of TiO2/nZVI Nanocomposite for Nitrate Removal from Aqueous Solution”, International Journal of Industrial Chemistry. DOI: https://doi.org/10.1007/s40090-019-0186-3.
 11. Maryam Omidvar, Zahra Hejri, Ahmad Moarefian, 25 July 2019, “The effect of Merpol surfactant on the morphology and performance of PES/PVP membranes: antibiotic separation ”, DOI: https://doi.org/10.1007/s40090-019-0192-5.
 12. زهرا هجری،  علی حسنی، علی داودی راد،  " حذف رنگزای راکتیو قرمز 120 از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان "، مجله شیمی کاربردی، سال پانزدهم، شماره 54، بهار 99.
 13. Zahra Hejri, Mehri Hejri, Maryam Omidvar and Sadjad Morshedi, 2019, “A Novel Nanocomposite as Adsorbent for Formaldehyde Removal from Aqueous Solution”, Advances in Nano Research, An International Journal, Accepted.

 

 

 تعداد پایان نامه‌های راهنمایی شده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا:

کارشناسی:  بیش از 100 عنوان

کارشناسی ارشد: بیش از 50 عنوان

دکترا: 4 عنوان

 

 عنوان برخی پایان نامه‌های راهنمایی شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا:

 1. استفاده از نانو ذرات آنتی باکتریال اکسید روی (OnZ) درتولید فیلمهای ضد میکروبی
 2. تولید و مشخصه یابی فیلم  نانوکامپوزیتی زیست تخریب پذیر پلی وینیل الکل (PVA) / آلژینات سدیم/مونت موریلونایت
 3. بهینه سازی جذب سطحی آلاینده‌های رنگی آزوی Reactive از محلول­های آبی بر روی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان
 4. بهینه سازی شرایط جذب  سطحی سرب از محلول ­های آبی بر روی نانو ذرات کیتوزان
 5. سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان
 6. مطالعه سنتیک و ایزوترم جذب سطحی کادمیوم از محلول­های آبی بر روی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان
 7. تهیه و مشخصه یابی پوشش زیست‌تخریبپذیر ضد میکروبی بر پایه آلوئه‌ورا/ نانوکیتوزان برای بسته بندی نان
 8. کاهش روغن موجود در پساب خروجی از واحد O.W.S پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد توسط سیستم ترکیبی انعقاد و سیستم غشایی
 9. حذف رنگ کنگورد از محلول آبی با استفاده از سیستم ترکیبی جذب سطحی بر روی جاذب نانوساختار و نانوفیلتراسیون
 10. اصلاح سطحی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به منظور افزایش میزان جذب نیترات از اب
 11. حذف فرمالدهید از محلول آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
 12. حذف آموکسی سیلین از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه ای در بیوراکتور غشایی
 13. حذف آمونیاک از محلول آبی با استفاده از بیوراکتور غشایی
 14. بررسی استفاده از سیستم ترکیبی ستون جذب کربن فعال و راکتور غشایی برای تصفیه پساب کلینیک دندانپزشکی
 15. بهینه سازی شرایط برای کاهش COD پساب کلینیک دندان پزشکی با استفاده از راکتور غشائی
 16. جذب آمونیاک از محلول آبی بر روی بستر کربن فعال تهیه شده از پوست گردو
 17. حذف COD پساب پتروشیمی خراسان به روش جذب سطحی بر روی بستر کربن فعال تهیه شده از پوست گردو
 18. مدلسازی و بهینه سازی شرایط تولید بیوگاز از ضایعات صنعتی در راکتور بی هوازی
 19. کاهش COD پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی بر روی کربن فعال مغناطیسی شده وراکتور غشایی
 20. حذف و بازیابی فلزات سنگین از محلول آبی با استفاده از نانو جاذب مغناطیسی عامل دار تهیه شده از غلاف بادام زمینی
 21. تصفیه پساب با استفاده از سیستم ترکیبی جذب سطحی بر روی  نانوجاذب مغناطیسی عامل دار پوشش داده شده با پلیمر و غشاء اصلاح شده با خاصیت ضد جرم گرفتگی بهبود یافته

......

 

 داوری نشریات

 • نشریه علمی- پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • نشریه علمی- پژوهشی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
 • Journal of Food Science and Technology

 

 

 عضویت در کمیته علمی و داوری همایش ها و کنفرانس ها:

 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای مهندسی شیمی با محوریت نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، خرداد 1389.
 • عضو کمیته علمی نهمین همایش ملی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، شهریور 1391.
 • عضو کمیته علمی و هیأت داوران دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، اسفند 91.
 • عضو کمیته علمی و هیأت داوران سومین همایش ملی فن آوری‌های نوین شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، اردیبهشت 1393.
 • عضو کمیته علمی و هیأت داوران چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی با رویکرد توسعه صنعت نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، آذر 1394.
 • عضو کمیته علمی و داوری  اولین همایش ملی توسعه فناوری نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، اسفند 96.

 

  مشارکت در برگزاری آزمون‌های ورودی و جامع دوره دکترا:

 • عضو کمیته مصاحبه آزمون ورودی دکترای مهندسی شیمی 96
 • عضو کارگروه تخصصی ارزیابی جامع کتبی و شفاهی مهندسی شیمی نیمسال دوم 96-97.
 • ناظر در مصاحبه بخش شفاهی آزمون جامع دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی، نیمسال دوم 96-97.
 • ناظر در مصاحبه بخش شفاهی آزمون جامع دکترای تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی، نیمسال دوم 96-97.

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط

 • سوابق علمی